İlkyardım Güncelleme Eğitimi


İlkyardım Güncelleme eğitimi; temel ilkyardım eğitiminin tüm konularını kapsayacak şekilde ve ilgili eğitimin yarısı kadar (8 saat) sürede verilen eğitimdir. Eğitim öncesinde katılımcının sertifikası ve kimliği alınıp, kurs sonunda sağlık müdürlüğünce ibraz edilerek sertifikanın geçerlilik süresi uzatılacaktır. Kurs sonunda sınav yapılmaz, sertifika süresi 3 yıldır.