İlkyardımcı Kimdir?


İlkyardımcı Kimdir?

İkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir

 İyi bir ilkyardımcı;

 - İlkyardımın bir insanlık görevi olduğu bilincindedir.

 - Temel sağlık ve insan vücudu bilgisine sahiptir.

 - İşyerinin fiziksel özelliklerini, özellikle acil çıkışı, yangın hortumu vb. yerleri önceden bilir.

 - İşyerinde ve çevrede gerekebilecek telefon numaralarını yanında taşır.

 -Sakin, pratik, dengeli, olgun, yardımsever, girişken bir kişi olarak tanınır. Gereğinde çevredekileri de örgütleyerek çalışır.

 - Bir kaza anında, aldığı eğitim nedeniyle kendisi ve ortamdakilere yardımcı olabilecek bir kişi olduğunun bilinci kişileri tehlikeye atmaz.

 - İlkyardım eğitimi almamış kişilerin hasta yada yaralıya her hangi bir müdahale yapmasına izin vermez.

 - Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülüdür.

 - Bilgisinin olmadığını düşündüğü durumlarda bir şey yapmaz, yardım çağırır.

 - Bir sağlıkçının yardıma gelmesiyle, ona bilgi verip onun yardımcısı durumuna geçer. Bilgi ve yetki sınırlarını bilir.

 - Güvenli ve kararlı bir konuşma tarzı vardır.

 - Kullanacağı ses tonu ve kelimeleri iyi seçer.

 - Sürtüşmeye meydan vermez.

 - İlkyardım bilgisi içinde yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler olduğunu bilir.

 - Yararlı olmak kadar zarar vermemeye de çalışır.

 - Duyguları ve ortam etkisiyle değil, bilgileri ile tarafsız bir değerlendirme yaparak karşısındakinin ilkyardım girişimlerine gerçekten gereksinimi olup olmadığını belirler.

 - Uygun ilkyardım uygulamasını doğru yere, yeterli sayı ve şiddette, yeterli süre uygular. Her uygulamadan sonra yaptığının doğru ve gereksinimi olup olmadığını belirler.

 -Edindiği bilgi ve becerilerin bir süre sonra unutulacağını, bazılarında değişiklikler olabileceğini bilir. Unutmamak için becerilerini kendisi ve yakınları üzerinde zaman zaman dener. İşyeri hekimi, sağlıkçı, ilkyardım eğiticisi ile gerektikçe ilişki kurar.

- Belli aralıklarla eğitimini tazelemek için isteklidir. Çevresindeki olayları yakınındaki ilkyardımcı ve sağlıkçılarla tartışır.