Sıkça Sorulan Sorular


1. İlkyardım eğitimi almak neden önemlidir?
İlkyardım eğitimi almamızın en temel amacı öncelikle kendimiz, çevremiz ve yakınlarımız için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek, olağanüstü durumlarda doğru ve bilinçli uygulamaları çaresiz kalmadan yapabilmektir.

2. İlkyardım eğitimini neden Medesa’dan almalıyım
Medesa İlkyardım Eğitim Merkezi; İlkyardım eğitiminin tüm ülkemizde yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın beklenmedik olaylar karşısında çaresiz kalmamaları için uzman kadrosuyla tam bir profesyonel yaklaşım ile eğitimleri düzenlemektedir.

3. İlkyardım eğitimi zorunlu mudur?
Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu İlk Yardım Yönetmeliği gereği iş yerleri için her 20 kişiden birisinin ilk yardımcı olması, ağır ve tehlikeli işyerleri için ise her 10 kişiden bir kişinin ilkyardımcı olması zorunludur.

4. İlkyardım eğitiminin süresi ne kadardır?
Temel ilkyardım eğitim süresi toplam 16 Saat, Standart ilkyardım eğitim süresi toplam 40 Saat sürmektedir.

5. İlkyardım eğitiminde sınav var mıdır?
İlkyardım eğitimi beceri ve uygulamaya dayalı olması, yeterlilik düzeyi beklenmesi nedeniyle hem yazılı (teorik) hem de pratik uygulama sınavı yapılmaktadır.

6. İlkyardım eğitimini kimler verebilir?
İlkyardım eğitimini İlkyardım Eğitimcisi belgesi olan kişiler verebilir.

 7. İlkyardım sertifikası ve kimlik kartı ne kadar süre geçerlidir?
İlkyardım sertifikası ve kimlik kartı 3 yıl geçerlidir. 3 yılın sonunda yenileme eğitimleri ile sertifika ve kimlik kartları yenilenmektedir.

8. İlkyardım gönüllüsü olmak için koşullar nelerdir
İlkyardım gönüllüsü olmak için gönüllü kayıt formunun doldurulması ve ilk yardım eğitimi alınması gerekmektedir.

9. İlkyardım eğitimi sırasında hangi konular anlatılmaktadır?
İlkyardım eğitimi sırasında ilk yardım temel uygulamaları, hasta yaralının değerlendirilmesi, suni solunum ve kalp basısı, kanamalar, şok, koma, solunum yolu tıkanıklıkları, zehirlenmeler, böcek sokmaları, diğer acil durumlar, taşımalar, insan vücudu, kafatası ve omurga yaralanmaları, yaralanmalar konuları anlatılmaktadır.

10. İlkyardım eğitiminde ne tür malzemeler ve eğitim materyalleri kullanıyorsunuz?
İlkyardım eğitiminde yetişkin, çocuk, bebek uygulama mankenleri, sargı bezleri, tespit malzemeleri, simülasyon malzemeleri, ilk yardım el kitabı ve sunumlar kullanılmaktadır.

11. İlkyardım eğitimine katılan kişilere neler verilmektedir
İlkyardım eğitimine katılan kişilere ilkyardım el kitabı ve broşürler verilmektedir.

12. İlkyardım sertifikasının geçerlilik süresi dolduğunda ne yapmalıyım?
İlkyardım sertifikasının geçerlilik süresi dolduğunda en yakın ilkyardım eğitim merkezi ile irtibata geçerek yenileme eğitim programı almalısınız.

13. İlkyardım eğitiminin ücretini kim belirlemektedir?
İlkyardım eğitiminin ücretini İl Sağlık Müdürlükleri başkanlığındaki ücret tespit komisyonu belirlemektedir.

14. Sağlık Bakanlığının ek yönetmeliğindeki değişiklikler neler
Ek değişikliğe göre:40 saat olan standart ilk yardım eğitimlerinin yanına bir de yine aynı konuları içeren 16 saatlik temel ilk yardım eğitimlerinin konulmasına karar verilmiştir. Yine ilk yayınlanan yönetmelik kapsamınca ilk yardım eğitimleri yalnızca eğitimi veren kurumun yerinde yapılacakken, Ek yönetmelik kapsamınca artık Kurumun istediği alanda olacaktır.(İl sınırları dahilinde)

15. Daha önce aldığımız ilkyardım belgeleri geçerli sayılacak mı?
Daha önce alınan ilk yardım eğitimi belgeleri ve sertifikaları bu yönetmelik kapsamında geçerli sayılmayacaktır.

16. Riskli işyeri ortamı neye göre tespit edilir?
Riskli iş yerleri için temel kriterler belli olmamakla birlikte ağır iş makinelerinin bulunduğu alanlar, metal ağırlıklı çalışan işyerleri, kimyasal maddelerle üretim yapan işyerleri, bünyesinde sürücü bulunduran işyerleridir (Kargo, nakliye, iş makineleri çalışanları vb.) .

17. Sağlık Bakanlığının yetki belgesi nedir?
Sağlık Bakanlığı yetki belgesi Bakanlığın ilkyardım eğitimi vermek için sunduğu şartları yerine getiren kurumların sertifika vermeye hak kazandığını gösteren belgeye yetki belgesi denir.

18. İlkyardım eğitimi sonunda başarılı olamayan katılımcılara yönelik nasıl bir uygulama yapılacak?
Eğitim sonunda uygulamalı veya teorik sınavdan kalanlar bir sonraki sınava girerler.

19. İlkyardım eğitimi sırasında iğne yapmayı, damar yolu açmayı ya da sonda takmayı öğrenecek miyiz.
Hayır bu uygulamalar tıbbı uygulamalar olup ilk yardım eğitim müfredatında da yer almamaktadır.