Risk Değerlendirmesi


Risk Değerlendirmesi Hakkında Sık Sorulanlar;

Ne zaman yaptırmalı?

İşin tehlike sınıfına ve çalışan personel sınıfına bakılmaksızın.01/ Ocak /2013 Tarihinde itibaren yaptırılması zorunludur.

ÇSGB’nın risk değerlendirmesini yatırmayanlarla ilgili uygulaması nedir?

3 bin 234 TL para cezası uygulanır.

Ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için 4 bin 851 TL para cezası uygulanır.

Asıl işveren ve alt işveren sorumluluğu nedir?

Her ikisi de sorumludur

Nasıl Yapılır?

Risk değerlendirmesi; tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir.Risk değerledirmesi iş yerinde çalışan sayısı ve iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olmalıdır.

Zorunlu mudur?

Evet kanun kapsamındaki tüm işletmelerde kişi ve tehlike sınıfına bakılmaksızın zorunludur.

Risk analizini kimler yapabilir?

ÇSGB tarafından verilmiş uzmanlık belgesi olan: İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri.

Risk analizi yaptırınca işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğü ortadan kalkar mı?

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen iş yerlerini kapsar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı yönetmelik kapsamında yapılır.

Geçerlilik süresi ne zamana kadardır ?

Tehlike sınıfına göre tekrarlanmalı.

Çok tehlikeli iş yerlerinde    2 yılda bir

Tehlikeli iş yerlerinde           4 yılda bir

Az tehlikeli iş yerlerinde       6 yılda bir

Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Muhasebeciden ya da vergi levhasındaki NACE kodundan.

Nace Kodu Nedir?

Nace Kodu, Avrupa ülkelerinde kullanılmakta olan Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelen bir sistemdir. İstatistiklerin üretilmesi ve dağıtılması amacına yönelik olarak oluşturulmuştur. İşyerlerinin faaliyet durumlarına göre 6 haneli  olarak belirtilmiş bir koddur. Ülkemizde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyerlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Nace Kodunun Hangi Tehlike Sınıfında Yer Aldığını Nasıl Öğrenirim?

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi için tıklayınız

Personelin İş Güvenliği Eğitimi Alması Zorunlu mu?

Evet.

Eğitim Vermeyen İşyerine de Çalışan Başına 1.078 TL Ceza ödenir.

Ne Zaman İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimiyle Sözleşme Yapılması Zorunlu Oluyor?

*50′den fazla çalışanı olan az tehlikeli,  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

*50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra 01.01.2014 tarihinde,

*Kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (01.07.2016),