Misyon&Vizyon

Medesa olarak; Şirketlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal sorumlulukları doğrultusunda; öncelikli hedefimiz, müşteri memnuniyetine ve ilkeli çalIşmaya, bu doğrultuda saygı duyulan bir kuruluş olma inancına sahibiz.


  • Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin istenen düzeye ulaşmasında, özel sektöründe sorumluluk taşıması gerektiği bir gerçektir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak kendimize acil durumlarda oluşan ölümlerin ve sakatlanmaların azaltılmasına katkıyı görev kabul etti
  • İnsan sağlığına katkıda bulunmayı, toplumumuzun iş sağlığı ve iş güvenliği konularında istenen düzeye ulaşmasını hedefleyen bir kurum olmayı seçtik.
  • Kaliteyi yaşam tarzı haline getirmek, değişime öncülük etmek önceliğimizdir.
  • Müşteri memnuniyeti ve tıbbi etiği ön planda tutmak en önemli amacımızdır.